Waterstof

Waterstof

Waterstof is een gasvormige energiedrager die geproduceerd kan worden uit water. Het is zeer geschikt om het elektriciteitsnet stabiel te houden, energie in op te slaan, als brand- en grondstof voor industrie of transport en ter verwarming van gebouwen of kassen.

Waterstof is zeer belangrijk voor de energietransitie. Bij Capturam onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor onze regio. We verkennen samen met onze stakeholders in de omgeving en in de glastuinbouw de mogelijkheden van waterstof voor de glastuinbouw en andere toepassingen. De glastuinbouw is de sector die gewend is om verschillende energiedragers in te zetten en haar verbruik op de energiemarkt aan te passen.

Waterstof is onderdeel van het totale energiesysteem. Zowel de productie als het gebruik van waterstof heeft invloed op de elektriciteitsmarkt en -netten. Warmte is een restproduct van de omzetting en productie van waterstof en hoort benut te worden in het warmtesysteem. Door het hele energiesysteem met verschillende energiedragers vanuit één geheel te bekijken, waarbij de netbelasting wordt meegenomen, houden we het energiesysteem in balans en betaalbaar.

Meer informatie over Waterstof in het Westland.

Scenario studie waterstof in het Westland in 2050