Over Capturam

Capturam richt zich op duurzame en innovatieve activiteiten die bijdragen aan een succesvolle energietransitie van de glastuinbouw, de bedrijventerreinen en de gebouwde omgeving in ons verzorgingsgebied, de regio’s Westland en Midden-Delfland. Dit doen we onder andere door onderzoeken, deelnemingen en samenwerkingsverbanden.

Wij bekijken duurzaam gas, warmte en elektriciteit vanuit één samenhangend integraal energiesysteem en ontwikkelen lokale energieclusters.  

En werken hiervoor samen met Anexo en Westland Infra Netbeheer. Wij verwachten dat regionale infrastructuurbedrijven in de rol van systeembeheerder de beschikbaarheid van de energietransportsystemen het beste kunnen borgen.

We hebben een strategische positie in het aardwarmteproject Trias Westland en bouwen aan de ontwikkeling van een regiodekkend warmtenet. We doen dit samen met HVC in de joint venture Warmte netwerk Westland.