Energievraagstukken

Energievraagstukken

Nederland heeft als doel in 2050 CO2 neutraal te zijn. Dit betekent dat er een verplaatsing nodig is van fossiele energiedragers naar duurzame alternatieven. Deze transitie zorgt voor veel veranderingen. Om deze veranderingen te monitoren, brengt Capturam in beeld wat de technische, financiële, fiscale en juridische kansen en bedreigingen zijn voor de Westlandse bewoners, bedrijven en glastuinbouw in hun gebruik van energie.

Wij onderzoeken de inzet van (nieuwe) technieken zoals de batterij, warmteopslag, warmtepompen, elektrisch rijden, elektrische boilers, elektrolyzers, brandstofcellen en besturingssystemen. Ook houden we de effecten van nieuwe wetgeving, zoals de energiebesparingsplicht, wet fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw en warmtewet, goed in de gaten.

Energievoorziening glastuinbouw in beeld