Energievoorziening glastuinbouw in beeld

onderzoek-kompas-op-2030

Richting 2030 wordt voor de glastuinbouw in de regio Westland op energiegebied vergaande veranderingen voorzien. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van Capturam.

De veranderingen zijn het grootst op het vlak van energievoorzieningen, die minder zullen steunen op aardgas en meer op duurzame bronnen en inkoop van warmte en elektriciteit bij derden. Dit komt o.a. voort uit verandering in de energievraag en verduurzamingsinspanningen van de glastuinbouwbedrijven en hun partners. De veranderingen hebben een gunstig effect op de verlaging van de CO2-emissie en de verhoging van het aandeel duurzame energie. De inzichten uit dit onderzoek ondersteunen Capturam bij hun activiteiten voor een duurzame en innovatieve energievoorziening voor de regio Westland.

Energievoorziening, CO2-emissie en aandeel duurzame energie
De energievoorziening van de glastuinbouw is in alle scenario’s een mix van bronnen. Onder invloed van die veranderingen steunt de energievoorziening in 2030 substantieel minder op aardgas. In alle scenario’s wordt verwacht dat de inzet van geothermie, warmte van derden en inkoop van elektriciteit groeit. Het gebruiken van aardgas-ketels en de verkoop van elektriciteit met aardgas-wkk zal hierdoor verminderen. Warmtenetwerken en externe CO2-voorziening zijn hierbij essentieel.

De CO2-emissie daalt in 2030 ten opzichte van 2015 met circa twee derde. Het aandeel duurzame warmte groeit sterk van 5% naar 28 tot 48%.

Toekomstbestendige glastuinbouw vereist toekomstbestendige energievoorziening en vice versa
Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat er samenhang is tussen het moderniseren van de glastuinbouw en het ontwikkelen van duurzame energievoorzieningen. Vitale, perspectiefrijke bedrijven hebben duurzame, toekomstbestendige energievoorzieningen nodig. En vice versa.

Ook voor de regio Westland worden bij de energieverduurzaming complexe processen en grote investeringen voorzien. Dit maakt samenwerking noodzakelijk. Samenwerking tussen glastuinbouwbedrijven in warmtecoöperaties, maar ook met overheid, ontwikkelaars, toeleveranciers en energiebedrijven. De introductie van warmte van derden en het doorgroeien van de inzet van geothermie ten koste van aardgasketel en -wkk maken het belang van inkoop van elektriciteit en externe CO2 groter.