Energiehub

Energiehubs

Door de groei van duurzame (niet stuurbare) elektriciteit in onze energiemix wordt het steeds lastiger om de vraag van eindgebruikers naar energie en het aanbod van diverse bronnen van minuut tot minuut op elkaar af te stemmen. Om alle energiestromen in de toekomst zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken, hebben we slimme energiesystemen nodig. Een voorbeeld van zo’n slim energiesysteem is een energiehub.

Een energiehub optimaliseert elektriciteitsnetwerken en brengt vraag en aanbod van elektriciteit zoveel mogelijk lokaal bij elkaar. Wij geloven dat energiehubs van groot belang zijn voor het netbeheer van de toekomst. De groei van duurzame energiebronnen en de elektrificatie in de samenleving vraagt namelijk om flexibele energiesystemen en optimalisatie van het transportnetwerk.

Het realiseren van energiehubs doen we niet alleen. We werken samen met ondernemers aan het vormgeven van energiehubs. Zo behouden onze klanten toegang tot energie en worden de energienetten optimaal ingezet. Zolang de productie van duurzame energie lokaal wordt samengebracht met de elektriciteitsvraag, optimaliseren we onze elektriciteitsnetwerken. Op deze manier creëren we weer ruimte op onze netwerken voor meer lokale zon- en windenergie en laadoplossingen. En met deze optimalisatie faciliteren we dus weer duurzame groei.

Multi-Commodity Smart-Grid