Multi-Commodity Smart-Grid

Multi-Commodity-Smart-Grid

Hoe ziet het energiesysteem van de toekomst eruit? In hoeverre kun je vertrouwen op samenwerkingspartners, overheden en publieke bedrijven? Welke innovaties worden echte game-changers? Deze vragen zijn moeilijk te beantwoorden. Wel doen we continu onderzoek naar mogelijke oplossingen van de toekomst. ​​​​​​

In 2020 hebben we onderzoek gedaan naar Multi-Commodity Smart-Grids (MCSG), ook wel energiehub, binnen de glastuinbouw. Naast het combineren van verschillende energiesoorten, kun je met MCSG ook beschikbaarheid en kosten optimaliseren. Een concept dat al een beetje bekend is in de glastuinbouw, en ook een concept waar nog veel in te ontwikkelen valt.

Naast technische mogelijkheden gaat het ook vooral om samenwerken, eigenaarschap, delen en vertrouwen. Met de kennis van nu, kijken naar de wereld van straks. Lees onze bevindingen in het rapport: Multi Commodity Smart Grid, Stakeholdersanalyse.