Scenario studie waterstof in het Westland in 2050

Waterstof-in-het-Westland

In de discussie rondom de energietransitie wordt waterstof steeds vaker genoemd als dé oplossing. Waarbij de centrale vraag is of waterstof de heilige graal is, of alleen onderdeel van de toekomstige energiemix.

Nederland heeft als doel om in 2050 CO2 neutraal te zijn, waarbij er een verplaatsing nodig is van fossiele energiedragers naar duurzame alternatieven. Waterstof is een mogelijk CO2 vrij alternatief voor fossiele brandstoffen. Waterstof is niet vrij beschikbaar en kan worden geproduceerd uit verschillende bronnen zoals aardgas en water. De CO2 die vrijkomt bij de productie van waterstof verschilt per productiemethode. Van CO2 intensief (grijs) tot het opslaan van de vrijgekomen CO2 (blauw) en compleet CO2 vrij (groen).

De overstap naar waterstof bestaat uit een gehele keten van productie tot transport naar de afnemer met meerdere toepassingen. Waterstof kan een rol vervullen in de balanshandhaving van het elektriciteitsnet tot brandstof in de mobiliteitssector en huishoudens.

Het Westland kent atypische toepassingen voor waterstof door de aanwezigheid van glastuinbouw en haar rol in de energievoorziening. Voor het Westland ligt de grootste kans voor waterstof in de mobiliteitssector, gebouwde omgeving en piekwarmte vraag in de glastuinbouw in 2050. Waterstof zal echter eerst gebruikt worden in sectoren waar waterstof de grootste voordelen biedt. De toepassing van waterstof in het Westland ligt achter het gebruik in de industrie en balanshandhaving op het elektriciteitsnet. Hoe vraag en aanbod in verschillende sectoren elkaar richting 2050 gaan vinden, is nog onzeker en sterk afhankelijk van (inter)nationaal beleid en benodigde technologische ontwikkeling.

In de whitepaper “Waterstof in het Westland” wordt de gehele waterstof keten van productie tot toepassing behandeld. Daarnaast wordt er in de verschillende scenario’s ingegaan op de mogelijke rol die waterstof kan gaan spelen in het Westland.