Warmtenetwerk Westland

Logo WnW - Capturam

Versnelling van de warmtetransitie in de Westlandse regio kan al in 2025 zorgen voor een besparing van 650 miljoen kubieke meter aardgas. Vergelijkbaar met het aardgasverbruik van ruim 400.000 huishoudens op jaarbasis. Het wordt realiteit door de realisatie van het Warmtesysteem Westland, een aaneenschakeling van opgewaardeerde lokale warmtenetten en warmteclusters in de regio.

Unieke samenwerking bundelt geothermie tot een netwerk

En dit komt tot stand door een nauwe samenwerking van ondernemers, kennisdragers en overheden, waarbij we geen afnemers hebben, maar deelnemers en waarbij investeringen en risico’s worden gedeeld.
De Westlandse warmteprojecten zijn een samenwerking tussen diverse warmtecoöperaties. En Warmte netwerk Westland ondersteunt de warmtecoöperaties onder andere bij financiering, techniek en ontwerp van het warmtenet. Warmte netwerk Westland is een samenwerkingsverband Capturam en energie- en afvalbedrijf HVC.

Aanzienlijk deel warmtevraag wordt ingevuld

Via het warmtenet wordt aardwarmte uit de regio aan tuinders in het Westland geleverd. In de toekomst zal ook restwarmte uit de haven van Rotterdam en warmte uit andere bronnen via dit warmtenet worden afgenomen. Daarmee kan een aanzienlijk deel van de warmtevraag in de regio Westland CO2-vrij worden ingevuld. Het is een breed gedragen concept dat bestaat uit bronnen, warmtenetten en afnemers in de regio Westland. Het systeem is nu vooral gericht op de glastuinbouw, maar kan in de toekomst verder doorgroeien naar de omliggende woongebieden.

Meer informatie vindt u op de website van Warmte netwerk Westland.