Duurzame energie-innovaties

Capturam ondersteunt duurzame technieken en innovaties om de energietransitie mogelijk te maken.

Capturam

Capturam richt zich op duurzame en innovatieve activiteiten die bijdragen aan een succesvolle energietransitie van de glastuinbouw, de bedrijventerreinen en de gebouwde omgeving in ons verzorgingsgebied, de regio’s Westland en Midden-Delfland. Dit doen we onder andere middels deelnemingen en samenwerkingsverbanden.

We hebben een strategische positie in het aardwarmteproject Trias Westland en bouwen op hoog tempo verder aan de ontwikkeling van een regiodekkend warmtenet. We doen dit samen met HVC in de joint venture Warmte netwerk Westland (WnW).

Bekijk ontwikkelingen op het gebied van innovaties in energie. De energietransitie in volle gang!

Een duurzaam energiesysteem vraagt om slimme coördinatie tussen energiedragers en gebruikers.