Openingsbod Warmtetransitie

Openingsbod Warmtetransitie - Een slimme manier voor gemeenten om te starten met de warmtetransitiepeningsbod Capturam.

De gebouwde omgeving gaat de komende jaren over op duurzame alternatieven voor aardgas. Dit levert lastige vraagstukken op. Voor onze gemeenten, die eind 2021 een Transitievisie Warmte gereed moeten hebben. En voor Capturam, aangezien wij pas aan de slag kunnen zodra er energiesysteemkeuzes zijn gemaakt. Het Openingsbod Warmtetransitie biedt een oplossing om op een slimme manier te starten met de warmtetransitie.

Wat is het Openingsbod Warmtetransitie

Het Openingsbod Warmtetransitie geeft inzicht in welke wijken op korte termijn toekomstbestendige keuzes voor aardgasvrij wonen, werken en leven gemaakt kunnen worden. Door het combineren van drie energietransitiemodellen komt een uitkomst van het Openingsbod Warmtetransitie tot stand en kan op zoek gegaan worden naar een overlap tussen de resultaten uit deze 3 modellen. Daardoor kan onzekerheid weggehaald worden en ontstaat er voor bepaalde wijken in ons verzorgingsgebied een zekere uitkomst.

Energietoekomst

We weten niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Het Openingsbod Warmtetransitie rekent met drie verschillende energietoekomsten om die onzekerheid te verminderen:

1.   Ruime warmte en ruim gas – Een toekomst waarin duurzaam gas (groen gas of waterstof) ruim beschikbaar is voor woningen en gebouwen. En voor warmtenetten zijn aardwarmte en restwarmte ook voldoende beschikbaar.

2.   Ruim warmte en beperkt gas – Een toekomst waarin duurzaam gas (groen gas of waterstof) beperkt beschikbaar is voor woningen en gebouwen. En voor warmtenetten zijn aardwarmte en restwarmte ruim beschikbaar.

3.   Beperkt warmte en beperkt gas – Een toekomst waarin duurzaam gas (groen gas of waterstof) beperkt beschikbaar voor woningen en gebouwen. En voor warmtenetten zijn aardwarmte en restwarmte ook beperkt beschikbaar.

Robuustheid

In het Openingsbod Warmtetransitie zoeken we naar robuuste wijken. Dit zijn wijken waar de aanbevolen technologie voor verwarmen onder zoveel mogelijk verschillende omstandigheden hetzelfde is. Daardoor zijn die kansrijk om op korte termijn te starten. Voor alle wijken in het Openingsbod Warmtetransitie geven we aan hoe robuust de warmteoplossing is voor die buurt. Een hele robuuste warmteoplossing in een wijk betekent dat de gemeente daar zou kunnen starten met de warmtetransitie. Wanneer wijken minder robuust zijn, biedt het Openingsbod Warmtetransitie ook handelingsperspectief, zodat de gemeente toch al aan de slag kan.

TERUG