Haalbaarheidsonderzoek Warmtesysteem Westland

Gasverbruik van een grote stad, zóveel gaan Westlandse telers samen besparen

TERUG

Westlandse glastuinbouwondernemers spreken het belang uit van een Warmtesysteem Westland (WSW). Hierbij worden lokale warmtebronnen aan elkaar geknoopt door een open en onafhankelijk beheerd warmtenetwerk. Met dit collectieve systeem kan de Westlandse glastuinbouw ruim 650 mln. kuub aardgas per jaar besparen. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijkse gasverbruik van een grote Nederlandse stad. Daarmee brengen de telers de CO2-uitstoot aanzienlijk terug. Naast lokale warmte is havenwarmte nodig om kassen en gebouwen in Westland en Midden-Delfland van warmte te voorzien. Het haalbaarheidsonderzoek naar WSW, dat het afgelopen halfjaar door LTO Glaskracht Nederland is uitgevoerd, resulteert in een aantal opties en adviezen op het gebied van techniek, financiën en organisatie.

De Westlandse telers zien één gebiedsdekkend warmtesysteem voor geothermie, bio-energie, WKK’s en havenwarmte voor zich. In Westland zijn al vele bedrijvenclusters die een geothermiebron hebben of ontwikkelen en er zijn meer potentiële bronnen in het gebied aanwezig. Door het aantal bronnen fors uit te breiden en aan elkaar te knopen, wordt de leveringszekerheid van warmte groter en kan de warmte beter benut worden. Om het systeem robuust te maken heeft WSW ook havenwarmte nodig. Daarnaast is de levering van voldoende externe CO2 voor de glastuinbouw een noodzakelijke voorwaarde om WSW te laten slagen. 

Stap voor stap investeren
WSW kan het beste stapsgewijs ontwikkeld worden. Dat kan door het realiseren van lokale warmtebronnen en clusternetten. Ieder clusternet bevat een/enkele hoofdleiding(en) die verzwaard worden uitgevoerd om de netten met elkaar te verbinden. 

Onafhankelijk beheer
De telers vinden dat het transport van warmte centraal en professioneel georganiseerd moet worden, zodat iedereen op het netwerk kan leveren of afnemen. Zeggenschap van de telers in dit warmtenetbedrijf is gewenst voor de ontwikkeling van, en draagvlak voor het systeem. 

Bekijk de samenvatting van het onderzoek.