Logo van Energie Transitie Partners (ETP)

Geothermie voor de glastuinbouw in het Westland

Energie Transitie Partners

Energie Transitie Partners (ETP) maakt duurzame warmte beschikbaar voor en met glastuinbouwbedrijven in het Westland. De vraag naar warmte in deze regio is groot en er is genoeg potentieel aan duurzame warmte om de regio zelfvoorzienend te maken. De kunst is bronnen op te sporen, in samenwerking met ondernemers, handel te faciliteren, projecten financieel te ondersteunen en voortvarend te realiseren, rekening houdend met regelgeving, risico’s en belangen van deelnemers. Dát is de meerwaarde van ETP.

Gezamenlijke onderneming
Energie Transitie Partners BV is een gezamenlijke onderneming van HVC en Capturam en opgericht om oplossingen te bieden voor de verduurzaming van de energievoorziening voor de glastuinbouw.

ETP richt zich voornamelijk op geothermieprojecten, maar onderzoekt ook alternatieve warmtebronnen zoals biomassa en afvalstromen. Samenwerking met de glastuinbouwondernemers staat hierbij hoog in het vaandel. Naar gelang hun behoefte kunnen zij in verschillende rollen deelnemen in de projecten: als klant, participant of eigenaar.

Voortvarend project Trias Westland
HVC en Capturam werken al zeer voortvarend samen in het project Trias Westland. Met een onderzoeksboring op 4 kilometer diepte en twee geothermieprojecten op 2,3 kilometer is Trias Westland een uniek aardwarmteproject. De aanpak van Trias Westland heeft geresulteerd in een zeer groot draagvlak onder glastuinbouwbedrijven, overheden en financiers.

Met de kennis en ervaring opgedaan met het Triasproject ziet Energie Transitie Partners kansen om de energietransitie te versnellen door ondersteuning van duurzame projecten. Deze ondersteuning kan vergelijkbaar zijn aan het Triasproject, maar andersoortige ondersteuning behoort juist ook tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld het vervullen van de operator rol, financiering van delen van het project en inbreng van kennis en ervaring. ETP is er voor de onderdelen die nu projecten doen stagneren of stilvallen.